Tiráž

Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserplatz
60311 Frankfurt/Main
Germany
companyworld@commerzbank.com
Phone: +49 69 13 62-0

Chairman of the Supervisory Board:

Jens Weidmann

Represented by the Board of Managing Directors:

Manfred Knof (Chairman)
Michael Kotzbauer
Sabine Mlnarsky
Bettina Orlopp
Thomas Schaufler
Bernhard Spalt

Supervisory authority responsible:

European Central Bank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt and Federal Institute for the Supervision of Financial Services
Graurheindorfer Straße 108
D-53117 Bonn
and
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt

Entered in the commercial register at the county court, Frankfurt/Main,
under HRB 32000
VAT ID number: DE - 114 103 514

Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft vykonáva:
Európská centrálna banka, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko
a
Spolkový úrad pre dohľad nad finačnými službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Spolková republika Nemecko
a
Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava,
Rajská 15/A
811 08 Bratislava
Tel.: +421 257 103 110
Fax: +421 257 103 116
E-Mail: officebratislava@commerzbank.com

Zastúpená vedúcim pobočky:
pán Ľudovít Bán

Povinné údaje:
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 1, IČO: 30847737, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka číslo 1121/B, organizačná zložka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, so sídlom Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom HR B 32000.

Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, vykonáva:
Národná banka Slovenska (www.nbs.sk; Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SK) a Spolkový inštitút pre dohľad nad poskytovaním finančných služieb (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht www.bafin.de; Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn a Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main, SRN).