Commerzbank na Slovensku

Po Vašom boku, na celom svete

Podporu firmám pri vstupe na medzinárodné trhy poskytuje Commerzbank už 150 rokov a stala sa súčasťou našej DNA. Sme aktívni takmer v 50 krajinách a pomáhame Vám čo najlepšie využiť príležitosti na globálnych trhoch. Využite naše odborné znalosti a lokálne pôsobnosť, ktoré sme premietli do celosvetovo jednotného modelu podpory a starostlivosti o zákazníkov.

Upozornenie

Commerzbank AG ukončila k 30.06.2022 svoju bankovú činnosť na Slovensku a pre obchodnú činnosť uzatvorila aj svoju pobočku v Bratislave.