Legal Notices

The information on this internet portal is subject to continuous review and updating by Commerzbank AG. However, some details may have changed since first published. We therefore accept no liability or guarantees for the accuracy, completeness or topicality of the information provided on this site or any other site to which hyperlinks are provided. Commerzbank AG is not responsible for the content of any external websites linked to in this way.

The content and structure of this portal are protected by copyright. Any reproduction of information or data, particularly the use of texts, text extracts or images is prohibited without the express prior consent of Commerzbank AG.

Data protection

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies, which are text files that are stored on your computer and allow for an analysis of your use of this website. The information generated by the cookie concerning your use of this website will in most cases be transmitted to a Google server in the USA and stored there. In the event that IP anonymisation is activated on this website, however, your IP address will be shortened by Google within the member states of the European Union and in other signatories to the Agreement of the European Economic Area prior to transmission to a Google server in the USA. Only in exceptional cases is the full IP address transferred to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of the host of this website, Google uses this information to analyse your use of this website, to create reports on the website activities, and to provide additional services to the website host in connection with use of this website and the internet. The IP address transmitted from your browser in connection with Google Analytics is not grouped with any other data collected by Google. You have the option of blocking the storage of cookies by modifying the settings of your browser software. Please note that the blocking of cookies may prevent you from utilising the full scope of functions offered by this website. 

Download and install google browser-plugin

You may also block the recording of information generated by the cookie concerning your use of this website (including your IP address), the transmission thereof to Google, as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plugin accessible via the link shown below:

deactivate Google Analytics

For more information on the terms of use and data protection go to https://www.google.de/analytics/terms/de.html or https://www.google.de/intl/de/policies/. Please be advised that on this website, Google Analytics is supplemented with the code "anonymizelp" in order to guarantee that IP addresses are tracked in anonymised form (so-called IP masking).

Disclaimer

De Commerzbank AG helpt u bij de inhoud, informatie en toegang tot diverse bankdiensten.

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gekopieerd, niet in zijn geheel en ook niet gedeeltelijk, niet aan derden worden doorgespeeld en ook niet worden gepubliceerd. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor klanten die in een van de volgende landen van de Europese Unie woonachtig zijn: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. Met name klanten uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben geen toegang tot deze inhoud. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie; dit geldt met name voor productinformatie, onderzoeken of andere publicaties of ter beoordeling van obligatiecertificaten.

Deze inhoud zal geen individuele investeringsadviezen bevatten en ook geen uitnodigingen om u in te schrijven, noch een aanbod voor aankopen of verkopen van obligatiecertificaten of andere financiële middelen. Het is vooral bedoeld om de individuele investeringskeuze van de klant te vergemakkelijken; het is geen substituut voor advies over een bepaalde investeerder of investering. Neem contact op met uw investeringsadviseur indien u zulk advies wenst. Het enige wettelijk bindende document voor nieuwe emissies en investeringsfondsen is de desbetreffende verkoopprospectus.

Ondanks dat de Commerzbank AG de grootst mogelijke zorg aan de informatie verschaft, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid, relevantie, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de gegevensuitwisseling en economische informatie, wisselkoersen, prijzen, indexen, algemene marktinformatie, taxaties, schattingen en andere beschikbare informatie. Dit geldt ook voor informatie verschaft door derden. Schattingen en taxaties zijn afhankelijk van de mening van de desbetreffende auteur op het moment van ontwerpen. Dergelijke schattingen of taxaties kunnen achterhaald zijn of door recente ontwikkelingen gewijzigd, zonder dat deze schattingen, taxaties, onderzoeken en verschafte informatie is gewijzigd. De door derden verschafte inhoud of de inhoud uit meningen van derden hoeven niet overeen te komen met de meningen van de Commerzbank AG; ze kunnen elkaar zelfs tegenspreken. Vooral de feiten in verband met productinformatie dienen enkel ter illustratie en zijn geen weergave van verklaringen betreffende toekomstige winsten of verliezen. Alle voorwaarden en bepalingen zijn niet-bindende indicaties van de marktactiviteit op de sluitingsdag.

De Commerzbank Group en/of haar leidinggevende organen, leidinggevenden en personeel kunnen aandelen of interesten in obligaties of financiële middelen hebben (gehad) die het onderwerp zijn van deze inhoud, en in het bijzonder wat betreft meningen, schattingen of taxaties. Bovendien kan de Commerzbank AG marktleiderschappelijke functies voor zulke obligaties hebben aangenomen. De Commerzbank AG mag ook bank- of andere adviserende diensten aan de uitgevers van zulke obligaties verlenen
Geen verklaringen en garanties voor de inhoud en links.
De Commerzbank AG houdt zich voortdurend bezig met het controleren en bijhouden van dit Internetportaal. Desondanks kan er actuele informatie ontbreken. Wij geven geen verklaringen en garanties voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie die wij verstrekken; noch voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de webpagina’s waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. De Commerzbank AG verschaft deze hyperlinks enkel ter informatie en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Let op:
Dit Internetportaal is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in een van de volgende landen van de Europese Unie: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. De Nederlandse versie is een niet-bindende vertaling en uitsluitend voor uw gemak.

Reuters
Reuters’inhoud is intellectueel eigendom van Reuters Limited. Het kopiëren, heruitgeven of herdistribueren van Reuters’inhoud, inclusief opslag, omkadering of soortgelijke middelen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reuters uitdrukkelijk verboden. Reuters is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen in de inhoud, of enige handeling die hiermee gepaard gaat. Reuters en het Reuters’ sfeerlogo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de wereldwijde Reuters’ bedrijfsgroep.

"BBA Enterprises Limited ("BBAE") coördineert de gegevens op basis waarvan BBA Libor wordt samengesteld en de BBA Libor Contributor Banks en Reuters (de "leveranciers") leveren deze gegevens; de abonnee erkent en verklaart zich ermede akkoord dat BBAE en de leveranciers, voor zo ver door de wet toegestaan,
(1) geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de frequentie van levering of de juistheid van de BBA Libor rate, noch voor enig gebruik dat door de abonnee van de BBA Libor rate wordt gemaakt, ongeacht of dit voortvloeit uit enige nalatigheid van BBAE of de leveranciers; en
(2) niet aansprakelijk zijn voor verlies van omzet of winst of voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit de onregelmatigheid, onjuistheid of het gebruik van de informatie."

Disclaimer module AANDELENOPTIES
De module AANDELENOPTIES/COSOPIA is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in Duitsland onder Duits recht en van wie het personeel woonachtig is in Duitsland. De op deze pagina’s getoonde informatie is uitsluitend bedoeld voor deze entiteiten en personen. De Commerzbank AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor de bruikbaarheid van deze informatie voor andere personen of andere locaties. Internetters die vanaf andere locaties van deze site gebruik maken, doen dit op eigen verantwoording en voor eigen risico. De Commerzbank AG neemt geen verantwoordelijkheid voor het gegeven dat deze website, het gebruik ervan of de informatie in overeenstemming is met de wetten die op deze locaties van toepassing zijn. Het terugnemen van informatie dient de andere gebruikers niet te beïnvloeden. Obligatienoteringen worden zonder garantie verschaft en dienen op geen enkele wijze te worden beschouwd als advies of aanbeveling.

Auteursrecht
De Commerzbank AG bezit alle auteursrechten van deze website. Downloaden, kopiëren en opslaan van de hele of delen van deze website is alleen toegestaan mits het om privé-gebruik gaat. Overige maatregelen of doelen vereisen schriftelijke toestemming van de Commerzbank AG. Links naar dit Internetportaal of COSOPIA Internetpagina’s in een frame zijn verboden en dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij de Commerzbank AG. De Commerzbank AG garandeert u buitengewone toewijding en naleving van de desbetreffende wetten wat betreft uw persoonlijke gegevens.