Jog

Adatvédelem

Sütik

Internetes oldalaink meglátogatásakor alkalmanként használunk sütiket, azaz a számítógépre a böngésző program által elhelyezett kis szöveges fájlokat. Ezek célja, hogy ajánlatunkat hatékonyan és biztonságosan jobban a felhasználó igényeihez igazíthassuk. Jelszavakat nem tárolunk a sütikben. Leginkább úgynevezett munkamenet sütit használunk. Ezek a látogatás végén automatikusan törlődnek, amikor kijelentkezik. Ha a munkamenet a böngészőprogram bezárásával fejeződik be, akkor a süti egy ideig még tárolódik, majd a végén felülíródik vagy az ügyfél (azaz pl. a számítógép, tablet) törli. Az általunk használt sütik nem tesznek kárt a számítógépben, nem tartalmaznak vírust.

Webes nyomkövetés

Internetes oldalainkon webes technológiák segítségével adatok gyűjtése és tárolása csak pszeudonimizált formában, kizárólag optimalizálás céljából folyik. Ezekből az adatokból fedőnév alatt felhasználói profilok készülnek. Ehhez sütik ugyanúgy használhatók, az adatok gyűjtése és tárolása azonban kizárólag fedőnév alatt történik. Az adatokat nem használjuk arra, hogy a webhely látogatóját személy szerint azonosítsuk, nem futtatjuk össze a fedőnevet viselők adataival. A böngészőt be lehet úgy állítani, hogy sütik elhelyezése előtt engedélyt kérjen. Ezen felül a sütik elhelyezését a web böngészőben egy beállítással le is lehet tiltani. Ilyenkor valószínűleg nem fogja tudni az internetes oldal minden funkcióját teljes egészében kihasználni. Személyhez köthető adatok nem lesznek tárolva. A felhasználó felismerhetetlenné tett IP-címéből a webhely látogatójára semminemű következtetést nem lehet levonni.

Személyi azonosításra alkalmas adatok feldolgozása

Ahhoz, hogy az interneten kínált és a felhasználó által megrendelt kiadványokat vagy hírleveleket elküldhessük a felhasználónak, a megrendelési űrlapon kérjük a név, cím és e-mail cím megadását. Ezeket az adatokat kizárólag az elküldéshez tároljuk és használjuk fel. Harmadik félnek nem adjuk át. Az űrlapon adatainak megadásával (név, cím, E-mail cím) és a négyzetek beikszelésével beleegyezését adja adatainak tárolásához, valamint ahhoz, hogy a kért információk elküldéséhez felhasználhassuk. A beleegyezés önkéntes. Az adatok nem megadása nem befolyásolja a szerződés teljesítését. A hírlevéllel kapcsolatosan megadott személyi adatait addig tároljuk, amíg feliratkozását vissza nem mondja. A Commerzbank AG-nek adott beleegyezését jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja.

Google Analytics

Ez a weboldal Google analitikát használ, amely egy Google Inc. ("Google") webanalitika szolgáltatás. A Google analitika úgynevezett sütiket használ, olyan szövegfájlokat, amelyeket Ön a számítógépén elment, és amelyeket Ön a weboldal használat analitikájával lehetővé tesz. Amikor Ön a weboldalt használja, a süti információkat generál, amelyek azután általában az USA Google szerverére kerülnek, ez a szerver pedig elmenti azokat. Ezen a szerveren az IP-anonimizálás aktiválásakor azonban az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más szerződéses államain belül előbb lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím kerül az USA Google szerverére, majd ott kerül sor a rövidítésre. A Google e weboldal üzemeltetőjének a kérésére használja fel ezeket az információkat arra, hogy az Ön weboldal használatát kiértékelje, hogy jelentéseket készítsen a weboldal forgalmáról és a további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokról a weboldal üzemeltetője részére. Az Ön böngészője által a Google analitika keretében közvetített IP-cím nem kerül összevezetésre más Google adatokkal. A sütik mentését meg tudja akadályozni böngésző szoftvere megfelelő beállításával; Felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat az, hogy nem tudja ennek a weboldalnak az összes funkcióját maradéktalanul használni.

Google Browser-Plugin herunterladen und installieren

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics rögzítse az adatait és nyomonkövesse, kattintson az alábbi linkre. Ekkor egy Opt-Out-cookiet (kimaradást biztosító süti) helyezünk el, ami megakadályozza, hogy a weboldal következő látogatásakor adatokat rögzítsenek Önről:

Google Analytics deaktivieren

Google Analytics deaktiviert

Dear users,

we take your request to anonymity seriously. We have set a cookie to your browser which will prevent a tracking on our website in the future.

Yours sincerely Commerzbank

Note: If you delete this cookie or use a different browser, the tracking is automatically reactivated. In this case, you must set the opt-out cookie for every individual browser again. Should your browser not accept cookies (because you already rejected the setting of cookies in the past) no opt-out cookie was placed by us. In this case you are already excluded from a web tracking by us.

A felhasználási feltételekről és adatvédelemről további információt az alábbi weboldalon talál https://www.google.de/analytics/terms/hu.html bzw. a https://www.google.de/intl/hu/policies/. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics-ot az „anonymizeIp“ kóddal bővítettük, hogy ezáltal biztosítsuk az IP-címek anonim rögzítését un. IP-Masking).

Adatkezelési tájékoztató

Nyomtatható tájékoztató: Adatkezelési tájékoztató ügyfelek és más érintettek részére

pl. meghatalmazott képviselők, potenciális ügyfelek, nem ügyfelek, mint például harmadik fél biztosítéknyújtók

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek és más érintettek részére

Az alábbi tájékoztatással áttekintést kívánunk nyújtani arról, hogy miként kezeljük személyes adatait, valamint az adatvédelmi törvények értelmében az Önt megillető jogokról. Azt, hogy pontosan milyen adatokat kezelünk és azokat milyen módon használjuk elsősorban az Ön által igényelt, illetve a létrejött szerződésben foglalt szolgáltatások határozzák meg. Ennek megfelelően Önre nem feltétlenül vonatkozik jelen tájékoztató minden eleme. Az EU általános adatvédelmi rendelete értelmében személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Ki felelős az adatkezelésért és kihez tudok fordulni?

Felelős: Commerzbank Zrt.

Telefon: (+36-1) 374-8100

Fax: (+36-1) 269-4574

E-mail: adatvedelem@commerzbank.com

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.

Az adatvédelmi tisztviselőnk az alábbi címen érhető el:

Telefon: (+36-1) 374-7172

E-mail: adatvedelem@commerzbank.com

Levelezési cím: Commerzbank Zrt.

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.

Milyen forrásokat és adatokat használunk?

Az ügyfeleinktől és más érdekelt féltől a köztünk létrejött üzleti kapcsolattal összefüggésben kapott személyes adatokat kezeljük (amennyiben vannak ilyenek). Ezenfelül az üzleti kapcsolat szempontjából releváns, nyilvános forrásokból (például adóslistákból, földhivatali nyilvántartásokból, kereskedelmi intézmények és szövetségek nyilvántartásaiból, sajtóból és az internetről) származó, valamint a számunkra a Commerzbank Csoport más társaságai vagy harmadik személyek (például hitelinformációs irodák) által jogszerűen továbbított személyes adatokat is kezelünk, amennyiben ezek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

A lényeges személyes adatok közé tartozik a név, lakcím, egyéb elérhetőségek, valamint a releváns okmányok adatai (pl. személyazonosító igazolvány adatai). Ide sorolhatóak még a szerződéssel kapcsolatos adatokok (például fizetési megbízás), a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséből származó adatok (például fizetési tranzakciók forgalmi adatai), amennyiben Ön kezes akkor a pénzügyi helyzetére (pl.: hitelképességére, hitelbesorolásra/minősítésére) vonatkozó adatok, továbbá értékesítési adatok ,illetve a hitelek szempontjából lényeges adatok (például bevételek és kiadások), dokumentációs adatok (például cégnyilvántartás adatai), valamint egyéb, a fenti kategóriákkal összevethető adatok ha azok személyes adatot tartalmaznak.

Mi az adatai kezelésének célja (adatkezelés célja), és milyen jogcímen történik ez?

Személyes adatokat az EU általános adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation – GDPR, www.eur-lex.europa.eu oldalon ingyenesen elérhető) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infó tv., www.net.jogtar.hu oldalon ingyenesen elérhető) megfelelően kezelünk a következő célokból:

a. szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében (a GDPR 6. cikkének (1b) bekezdése)

Személyes adatokat az ügyfeleinkkel megkötött szerződéseink teljesítéséhez kapcsolódó banki és pénzügyi szolgáltatások nyújtása és intézése, valamint a szerződéskötést megelőző, adatbekéréshez kapcsolódó intézkedések érdekében kezeljük. Az adatkezelés céljait elsősorban az adott termék (pl. számlavezetés, kölcsönnyújtás, okmányos ügyletek, betétek, fedezetkezelés) határozza meg, melynek része lehet, egyebek mellett, igényfelmérés, tanácsadás vagy tranzakciók adminisztrációja, illetve végrehajtása.

b. jogos érdekeink érvényesítése kapcsán (a GDPR 6. cikkének (1 f) bekezdése)

Az adatait a szükséges mértékben a szerződés tényleges teljesítésén túl is kezeljük a saját és harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében. Például:

- adatok hitelinformációs irodákkal történő egyeztetése és cseréje, melynek célja a hitelképesség és a nemfizetési kockázatok felmérése kölcsönök kapcsán,

- keresetek benyújtása és védekezés jogviták esetén,

- a bank informatikai védelmének és a banki informatika működésének biztosítása,

- bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása,

- kamerás megfigyelés a tulajdonosi jogok gyakorlása, rablás/betörés vagy csalás esetén bizonyítékok gyűjtése, készpénz pénztáron keresztül történő be- és kifizetése céljából,

- épületek és rendszerek biztonságát célzó intézkedések (pl. beléptető rendszer),

- saját tulajdonosi jogaink védelme érdekében hozott intézkedések

- kockázatkezelés a Commerzbank Csoporton belül

c. az Ön hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikkének (1a) bekezdése)

Amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy a személyes adatait bizonyos célokból kezeljük (például személyes adatok továbbítása a Commerzbank Csoporton belül, , események kapcsán készült fényképek, hírlevelek küldése), az ilyen adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján jogszerű. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ez a GDPR hatálybalépését megelőzően, vagyis 2018. május 25. előtt adott hozzájárulások visszavonására is vonatkozik. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozóan hatályos, azaz nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

d. jogszabályok alapján (a GDPR 6. cikkének (1c) bekezdése) vagy közérdekből (a GDPR 6. cikkének (1e) bekezdése)

Ezen túlmenően a bankot számos jogszabályi kötelezettség terheli: törvényi előírások (például a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a bankok felügyeletét ellátó hatóságok (például az Európai Központi Bank, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank) rendeletei. Az adatkezelés célja többek között a személyazonosság ellenőrzése, hitelképesség értékelése, a csalás és pénzmosás megelőzése, az adózásra vonatkozó jogszabályok szerinti ellenőrzési, adatszolgáltatási és dokumentációs kötelezettségek teljesítése, valamint a bankot és a Commerzbank Csoportot érintő kockázatok felmérése és kezelése. A Bank adatkezelési tevékenységeinek jegyzékét a következő linkre kattintva találja: Bank adatkezelési tevékenysége

Ki kapja meg az adataimat?

A bankon belül azon egységek kapnak hozzáférést a személyes adataihoz, amelyeknek szüksége van azokra. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy a szerződéses és törvényi kötelezettségeinknek meg tudjunk felelni. Az általunk megbízott szerződéses partnerek szintén kaphatnak ilyen adatokat a fenti célokból azzal a feltétellel, hogy ebben az összefüggésben titoktartást vállalnak. A Bank adatfeldolgozóinak a jegyzékét a következő linkre kattintva találja: Bank adatfeldolgozói Ezek a megbízottak a következő kategóriákba sorolhatók: banki szolgáltatások, informatikai szolgáltatások, jelentéskészítés, jogi szolgáltatás, logisztika, bankbiztonság, nyomdai szolgáltatások, telekommunikáció, követelésbehajtás, tanácsadás.

Ami a bankunkon kívüli címzetteknek történő adatátadást illeti, először is azt kell szem előtt tartanunk, hogy bankként kötelesek vagyunk minden, az ügyfelekkel kapcsolatosan tudomásunkra jutó tényt és értékelést szigorúan bizalmasan kezelni (banktitok Üzletszabályzat 8. pont, valamint a Hpt. 160. §). Alapelvként csak akkor továbbíthatunk az ügyfeleinkre vonatkozó személyes adatokat, ha ezt jogszabály írja elő, teszi lehetővé, vagy az ügyfél jóváhagyta vagy erre egyéb módon felhatalmazást nyertünk.

E feltételek mellett a személyes adatokat megkaphatják például:

- állami hatóságok és közintézmények (például az Európai Központi Bank, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, adóhatóság, földhivatalok bűnüldöző hatóságok), feltéve, hogy ezt jogszabály vagy hatóság írja elő,

- más hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, illetve olyan hasonló szervezetek, amelyeknek az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunk teljesítése céljából továbbítjuk az Ön személyes adatait (az adott megállapodás függvényében például: levelező bankok, letéti bankok, tőzsdék),

- végrehajtók, felszámolók által megfelelő jogalappal kezdeményezett adatkérések,

- szolgáltatók bankkártyákkal kapcsolatban, valamint bankkártyás fizetés megtagadása kapcsán adatkérést benyújtó vállalkozások,

- hitelnyújtási folyamatokban résztvevő harmadik felek (például biztosítótársaságok, finanszírozó intézmények, vagyonkezelők, értékbecslést végző szolgáltatók),

- a bankkártya üzletágban működő partnerek,

- olyan szolgáltatók, akiket szerződéses adatfeldolgozással kapcsolatban veszünk igénybe.

Az adatokat megkaphatják még olyan testületek, amelyekre vonatkozóan Ön adatközlési hozzájárulását adja, amelyeket megállapodás vagy hozzájárulás alapján mentesít a banktitok megtartása alól, illetve amelyeknek az érdekek mérlegelése alapján személyes adatokat továbbíthatunk.

Harmadik országba és nemzetközi szervezeteknek is továbbítanak adatokat?

Az Európai Unión kívüli államokban (úgynevezett harmadik országokban) működő szerveknek történő adattovábbításra akkor kerülhet sor, ha

- ez az Ön megbízásainak (például fizetési vagy értékpapírral kapcsolatos megbízások) teljesítéséhez szükséges,

- ezt a törvény írja elő (például az adójogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség) vagy

- Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

Ezenfelül harmadik országbeli szerveknek történő adattovábbítás következő esetekben fordulhat elő:

- Ha szükséges, egyedi esetekben, az európai adatvédelmi szabályok szintjének betartása mellett sor kerülhet az Ön személyes adatainak egy Egyesült Államokban vagy más harmadik országban működő informatikai szolgáltatónak történő továbbítására annak érdekében, hogy a bank informatikai részlege működőképes maradjon.

- Egyedi esetekben az érintett személyes adatok (például igazoló adatok) továbbítására vonatkozó beleegyezésével vagy törvényi rendelkezések alapján kötelezően a pénzmosás megelőzése vagy terrorizmus és más bűncselekmények finanszírozásának megelőzése céljából az Európai Unió adatvédelmi szintjének betartása mellett.

Mennyi ideig tárolják az adataimat?

A személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg ez szerződéses és törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. E tekintetben kérjük, ne feledje, hogy üzleti kapcsolatunk egy folyamatos kötelezettség, amely jellemzően évekig fennáll.

Amennyiben az adatokra már nincs szükség a szerződéses vagy törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, azokat rendszeres időközönként töröljük kivéve, ha – átmeneti jelleggel – további feldolgozásra van szükség a következők miatt:

- Az egyes jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettségek teljesítése, melyek eredhetnek például a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényből, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényből. Alapszabályként az ezekben megőrzésre vagy dokumentációra meghatározott határidő 5-10 év lehet.

- Bizonyítékok megőrzése az elévülésre vonatkozó törvényi előírások szerint. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében az általános elévülési időtartam 5 év.

Milyen jogokkal rendelkezem az adatvédelem tekintetében?

Minden adatalany rendelkezik hozzáférési joggal a GDPR 15. cikke szerint, ennek értelmében tájékoztatást kérhet a Banktól a róla kezelt személyes adatokat illetően (tájékozódáshoz való jog).

Kérheti az Önre vonatkozó pontatlan, hiányos személyes adatok kiegészítését, kijavítását (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk).

Ön kérheti továbbá, hogy a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte, vagy Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték (törléshez való jog, GDPR 17. cikk).

Ön kérheti, hogy a Bank korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,

hogy a Bank ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és a törlés helyett kéri azok felhasználásának a korlátozását; (c) a Banknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Bank jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben (adatkezelés korlátozására vonatkozó jog GDPR 18. cikk)

Önt megilleti a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog (később részletesen kifejtve).

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk). Ezenkívül az Infó tv. vonatkozó rendelkezései is alkalmazandóak

A fentiek mellett jogában áll az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt benyújtani, ha álláspontja szerint a Bank megsértette az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségét. Amennyiben Ön a Bank válaszával nem ért egyet, vagy a Bank 25 napon belül nem válaszol, Ön a Bank válaszának kézhezvételétől, vagy annak elmaradása esetén a válaszra rendelkezésre álló határidő elteltét követően bírósághoz fordulhat. Az eljárás az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg.

Ön panasszal élhet továbbá (GDPR 77. cikk) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Továbbá személyiségi jogának megsértése esetén bíróság előtt sérelemdíjat, jogellenes adatkezeléssel vagy az adat-biztonság követelményeinek megsértésével okozott kárért bíróság előtt kártérítést követelhet a Banktól.

Köteles vagyok megadni az adataimat?

Üzleti kapcsolatunk keretein belül Ön köteles megadni mindazon személyes adatokat, amelyek egy üzleti kapcsolat létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyek bekérését törvény írja elő a számunkra. Ezen adatok nélkül általában nem tudunk üzleti kapcsolatra lépni Önnel, vagy nem tudjuk a fennálló üzleti kapcsolatot fenntartani.

A Pmt. előírásai értelmében kötelesek vagyunk Önt az üzleti kapcsolat létesítését megelőzően személyazonosító okmánnyal azonosítani, továbbá azt elkérni, lemásolni és rögzíteni a nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakcímét, illetve igazolványának számát. Annak érdekében, hogy ezen a törvényi kötelezettséget teljesíteni tudjuk, Ön köteles a Pmt. alapján szükséges információkat és dokumentumokat átadni, valamint az üzleti kapcsolatunk során bekövetkező változásokat bejelenteni. Amennyiben nem adja át a szükséges információkat és dokumentumokat, nem létesíthetünk, illetve folytathatunk Önnel üzleti kapcsolatot.

Milyen mértékben automatizált a döntéshozatal?

A GDPR 22. cikke értelmében alapvetően nem használunk teljes körűen automatizált döntéshozatali folyamatokat. Amennyiben egyedi esetekben ilyen folyamatok előfordulnának (például esetlegesen partnerek értékelésekor), erről és a kapcsolódó jogairól - ha ezt törvény előírja - külön tájékoztatást nyújtunk.

Végeznek profilalkotást?

Alapvetően nem használunk profilalkotást. Amennyiben egyedi esetekben ilyen folyamatok előfordulna, erről és a kapcsolódó jogairól - ha ezt törvény előírja - külön tájékoztatást nyújtunk.

Tájékoztatás a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jogról

Tiltakozáshoz való jog egyedi esetek alapján

Önnek jogában áll, hogy személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdekű adatkezelés) és a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (az érdekek mérlegelésén alapuló adatkezelés) alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon – ugyanez vonatkozik a GDPR 4. cikk 4. pontjában meghatározott profilalkotásra is amennyiben ilyet alkalmazna a Bank.

Amennyiben él a tiltakozáshoz való jogával, akkor a továbbiakban nem fogjuk kezelni személyes adatait, hacsak nem állnak fenn olyan megalapozott indokok, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozás címzettje

Tiltakozását formai előírások nélkül nevét, levelezési címét és születési dátumát megadva az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja benyújtani.

Commerzbank Zrt.

Telefon:(+36-1) 374-8100

Fax: (+36-1) 269-4574

E-mail: adatvedelem@commerzbank.com

Levelezési cím: 1054 Budapest Széchenyi rakpart 8.

További információ

Ha további információra van szüksége a Commerzbank Zrt adatkezelését, vagy ha jelen tájékoztató valamely pontját illetően, akkor lépen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Adatkezelési nyilvántartás

Adatfeldolgozók és az általuk végzett tevékenységek

Összefoglaló tájékoztató a Commerzbank Zrt. Erste Bank Hungary Zrt. általi felvásárlása és a szerződéses állomány átruházása során a vevő részére történő személyes adatok átadására vonatkozóan [pdf, 199 KB]

Jogi feltételek

Üdvözöljük a Commerzbank Zrt. weboldalán.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az oldalunkon található információk segítségével naprakész tájékoztatást nyújthatunk Önnek, ezzel is megkönnyítve pénzügyi igényeinek minőségi kiszolgálását.

A www.commerzbank.hu weboldal főoldalának, továbbá bármely aloldalának megnyitásával, és böngészésével Ön automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket.

Szerzői jog
A Commerzbank Zrt. weboldala − annak főoldala és minden egyes aloldala −, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A Commerzbank Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat harmadik fél vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Információk

A Commerzbank Zrt. törekszik arra, hogy a weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek, azonban ezek az információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Commerzbank Zrt. jogi felelősséget nem vállal.

A Commerzbank Zrt. fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk tartalmának és körének módosítására.

A Commerzbank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek

• a weboldal (annak főoldala és minden egyes aloldala) használatából,

• azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából,

• az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából,

• információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, vagy más hasonló okból származnak.

Harmadik fél által rendelkezésre bocsátott tartalmak
A Commerzbank Zrt.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a Commerzbank Zrt. weboldalaihoz kapcsolódnak.

Adatkezelés a foglalkoztatással összefüggően

Az alábbi linken [pdf, 315 KB] elérhető tájékoztató áttekintést nyújt arról, hogy miként kezeljük a foglalkoztatással összefüggően a személyes adatokat és milyen jogok illetik meg a munkavállalóinkat, illetve az egyéb foglalkozatási forma alapján érintetteket.

A személyes adatok és a banktitok védelme

A Commerzbank Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az EU általános adatvédelmi rendelete és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A Commerzbank Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A Commerzbank Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Pénzügyi eszközre vonatkozó információk

A Commerzbank Zrt. weboldalain keresztül sem Önnek, sem másoknak nem nyújt befektetési tanácsot. A weboldalakon található információk és/vagy azok elemei nem biztosítanak elegendő alapot befektetési döntésekhez. Mielőtt befektetési döntést hozna, kérjük, lépjen kapcsolatba Bankunk Treasury Sales tanácsadójával.